Cennik

Znajdujesz się w: APA GROUP - Biuro rachunkowe ›› Cennik

Księgowość uproszczona


Usługi podstawowe

Usługi dodatkowe

 • Pakiet podstawowy (do 15 dokumentów)
 • Dodatkowy dokument


Rabaty:

 • Brak rozliczenia VAT
 • Wyłącznie ryczałt
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

Dopłaty:

 • W przypadku spółki: rozliczenie wspólnika (od drugiego)
 • od 99,00 zł
4,00 zł

 • -10%
 • -10%

 • 20,00 zł
 • Rejestracja działalności gospodarczej


 • Rozliczenie VAT – EU (Za deklarację)
 • Rozliczenie wyciągu bankowego w walucie innej niż PLN (Do 20 pozycji)
 • Rozliczenie delegacji krajowej (Za dokument)
 • Rozliczenie delegacji zagranicznej (Za dokument)
 • Sporządzanie not korygujących (Za dokument)
 • Złożenie wniosku o niezaleganie do US lub ZUS (Za wniosek)
 • Dodatkowe prace zlecone przez Zleceniodawcęanaliza dokumentów podstawowych podmiotu (Za godzinę pracy)
 • 0,00 zł/ 400,00* zł

 • 10,00 zł
 • 20,00 zł

 • 10,00 zł

 • 20,00 zł

 • 3,00 zł

 • 30,00 zł

 • 69,00 zł
*Opłata w wysokości 400,00 zł za rejestrację działalności gospodarczej jest naliczana w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy Dokumenty w walucie innej niż PLN liczone są podwójnie Powyższe ceny nie zawierają opłat skarbowych i pocztowych.
Podane ceny są cenami netto.

Księgi rachunkowe


Usługi podstawowe

Usługi dodatkowe

Pakiet podstawowy*

 • Do 100 dokumentów
 • Do 75 dokumentów
 • Do 50 dokumentów
 • Do 25 dokumentów
 • Do 15 dokumentów
 • Do 5 dokumentów

 • Dodatkowy dokument
 • Dodatkowy dokument (W pakiecie powyżej 100 dokumentów)

 • Spółka z udziałem kapitału zagranicznego


 • 999,00 zł
 • 849,00 zł
 • 649,00 zł
 • 499,00 zł
 • 399,00 zł
 • 299,00 zł

 • 10,00 zł
 • 4,00 zł


 • +20% (nie mniej niż 100zł miesięcznie)
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego


 • Sporządzenie sprawozdania finansowego dla Spółki „uśpionej”
 • Rozliczenie delegacji krajowej (Za dokument)
 • Rozliczenie delegacji zagranicznej (Za dokument)
 • Sporządzanie not korygujących (Za dokument)
 • Złożenie wniosku o niezaleganie do US lub ZUS (Za wniosek)
 • Dodatkowe prace zlecone przez Zleceniodawcę (Za godzinę pracy)
 • Średnie miesięczne wynagrodzenie

 • 249,00 zł

 • 10,00 zł

 • 20,00 zł
 • 3,00 zł

 • 30,00 zł

 • 69,00 zł
Powyższe ceny nie zawierają opłat skarbowych i pocztowych.
Podane ceny są cenami netto.

Kadry i Płace


Usługi podstawowe

Usługi dodatkowe

Obsługa umów o pracę i umów cywilnoprawnych z rozliczeniem ZUS

 • Przyjęcie nowego pracownika / zleceniobiorcy (Jednorazowo)
 • Obsługa kadrowo – płacowa (Miesięcznie)

Obsługa umów cywilnoprawnych bez ZUS

 • Sporządzenie umowy cywilnoprawnej (Za umowę)
 • Rozliczenie umowy cywilnoprawnej (Za rachunek)

Obsługa nierezydentów

 • Bez rozliczenia ZUS (Miesięcznie)
 • Z rozliczeniem ZUS (Miesięcznie)
 • 35,00 zł
 • 35,00 zł
20,00 zł

 • 20,00 zł

 • 60,00 zł
 • 90,00 zł
 • Rozliczenie dofinansowania z PFRON – minimum 50 zł (Za osobę)
 • Sporządzenie deklaracji podatkowej (Za deklarację)
 • Przygotowanie zaświadczenia o zarobkach (Za zaświadczenie)
 • Dodatkowe prace zlecone przez Zleceniodawcę (Za godzinę pracy)
 • 20,00 zł

 • 20,00 zł

 • 8,00 zł

 • 69,00 zł
Usługi kadrowo – płacowe nie są wyceniane w pakietach. Opłata w każdym miesiącu może być inna i jest zależna od faktycznie wykonanych prac.
Podane ceny są cenami netto.

Sprawdź nas! Zadzwoń


+48 (34) 350 69 82
biuro@apa-biuro.eu
APA Biuro rachunkowe to rzetelna firma
APA Biuro pracuje na Optima ERP