Obsługa PFRON

Znajdujesz się w: APA GROUP - Biuro rachunkowe ››

Oferujemy pełną obsługe Zakładów Pracy Chronionej.

SOD


Dofinansowania Do Wynagrodzeń Zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych.

Świadczymy usługi związane z rejestracją firm w systemie, obsługę comiesięczną (sporządzanie i wysyłanie dokumentów w wersji elektronicznej)

Dokumenty w formie elektronicznej składane są za pomocą programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz. W celu złożenia dokumentów pracodawca otrzymuje od Funduszu, poprzez internet, certyfikat umożliwiający podpisywanie dokumentów.

1. Zgodnie z art.26 a ustawy podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być:

  • -pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej,
  • pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
  • pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy do 25 pracowników.


e-pfron


Biuro wykonuje deklaracje e-PFRON :

  • deklaracje: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W, DEK-R, DEK-Z (opublikowane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz - Dz. U. Nr 105, poz. 989),
  • informacje: INF-1, INF-2, INF-1-Z (opublikowane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Dz. U. Nr 104, poz. 969).

Sprawdź nas! Zadzwoń


+48 (34) 350 69 82
biuro@apa-biuro.eu
APA Biuro rachunkowe to rzetelna firma
APA Biuro pracuje na Optima ERP