Usługi Kadrowo-Płacowe

Znajdujesz się w: APA GROUP - Biuro rachunkowe ›› Usługi ›› Kadry i płace

OGÓLNY ZAKRES USŁUG

 • pełna obsługa kadrowo płacowa,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT oraz do ZUS i PFRON,
 • aktualizacje danych płatnika oraz pracowników objętych zgłoszeniem ZUS,
 • przygotowywanie dokumentów przelewowych z tytułu zobowiązań budżetowych i pracowniczych,
 • zgłaszanie pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy: wypowiedzenia, porozumienia stron, świadectwa pracy,
 • wyprowadzanie ewentualnych błędów i zaległości,
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem danych zmiennych dostarczonych przez Klienta,
 • sporządzanie list płac, zbiorówek list płac oraz raportów płacowych,
 • przygotowywanie pasków płac oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu,
 • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowników na ich rachunki bankowe,
 • sporządzanie informacji o płatnościach na rzecz Urzędu Skarbowego oraz ZUS,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, IFT-1R) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-40),
 • asysta i współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.

ZEWNĘTRZNA ADMINISTRACJA KADR

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych),
 • rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS,
 • rozliczanie absencji pracowniczych,
 • sporządzanie i przesyłanie do PFRON deklaracji miesięcznych,
 • przyjmowanie inspekcji PIP w zakresie prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej, dostarczanie odpowiednich danych i udzielanie wyjaśnień,
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych.

DODATKOWE USŁUGI KADROWE

 • projektowanie lub audyt regulaminu pracy,
 • projektowanie lub audyt regulaminu ZFŚS,
 • projektowanie lub audyt regulaminu ZFRON,
 • audyt dokumentacji personalnej,
 • E-TECZKA – utworzenie bazy danych zawierającej skany dokumentacji zgromadzonej w teczkach personalnych pracowników Klienta oraz bieżące uzupełnianie bazy nowopowstającymi dokumentami. Klient posiada dostęp on-line do dokumentacji kadrowej swoich pracowników,
 • świadczenie dodatkowych usług nie objętych postanowieniami podpisanej umowy o świadczenie usług administracji płacowo-kadrowej (dotyczy to zwłaszcza sporządzania dodatkowych raportów, nie przewidzianych na etapie podpisywania umowy).

DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA PRACY I ZUS

 • audyt poprawności naliczania wynagrodzeń,
 • audyt dokumentacji osobowej,
 • przeprowadzanie korekt deklaracji ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń Rp-7,
 • projektowanie lub audyt: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Sprawdź nas! Zadzwoń


+48 (34) 350 69 82
biuro@apa-biuro.eu
APA Biuro rachunkowe to rzetelna firma
APA Biuro pracuje na Optima ERP