Usługi księgowe

Znajdujesz się w: APA GROUP - Biuro rachunkowe ›› Usługi ›› Usługi księgowe

DORADZTWO FINANSOWO-KSIĘGOWE

 • opracowanie Zakładowego Planu Kont,
 • opracowanie Polityki Rachunkowości,
 • opracowanie i usprawnianie istniejących procedur księgowych i obiegu dokumentacji,
 • przygotowywanie budżetu dla przedsiębiorstwa,
 • ocena sprawności i prawidłowości systemów finansowych,
 • asysta we wdrożeniach systemów finansowo-księgowych.

USŁUGI KSIĘGOWE

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych) oraz raportów finansowych dla zarządu,
 • wsparcie merytoryczne oraz pomoc niezbędną w przypadku kontroli przeprowadzanych przez jakiekolwiek organy administracji państwowej lub samorządowej oraz w przypadku badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów,
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy (Sąd Rejonowy, Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, ZUS)
 • pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz optymalnej formy opodatkowania,
 • pomoc w opracowaniu procedur w dziale księgowości oraz systemów kontroli wewnętrznej (sporządzenie Instrukcji Obiegu Dokumentów).

AUDYT PODATKOWY

Przegląd podatkowy ma za zadanie zweryfikowanie poprawności dokonywanych przez Klienta rozliczeń podatkowych i wskazanie ewentualnych błędów oraz możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych.

Przegląd obejmuje w szczególności:

 • kontrolę poprawności rozpoznawania przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodu,
 • kontrolę poprawności rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT),
 • kontrolę poprawności rozliczania transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • kontrolę poprawności sporządzania deklaracji podatkowych PIT, CIT i VAT.

Sprawdź nas! Zadzwoń


+48 (34) 350 69 82
biuro@apa-biuro.eu
APA Biuro rachunkowe to rzetelna firma
APA Biuro pracuje na Optima ERP